Mạng Nơ-ron tự tổ chức (mạng Kohonen) – Kohonen Neural Network

Bài viết này xin giới thiệu một mô hình mạng nơ-ron dùng trong bài toán Clustering - mạng nơ ron Kohonen. Mô hình này do tác giả Teuvo Kohonen đề xuất nên nó mang tên ông, tuy nhiên nó cũng thường được biết đến với tên gọi mạng nơ-ron tự tổ chức do khả năng từ điều chỉnh để gom nhóm chính bên trong mô hình.

Đọc tiếp

Mẫu thiết kế hướng đối tượng – mẫu Composite

Võ Lâm có Giáng Long thập bát chưởng thì trong ngành Công Nghệ Thông Tin cũng có 23 mẫu thiết kế hướng đối tượng do Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides (Gang of Four) truyền lại. Bài viết này sẽ đề cập đến mẫu Composite và cách vận dụng mẫu này để tiếp chiêu những bài toán tương ứng.

Đọc tiếp

Bộ dữ liệu WordNet

Xử lý ngữ nghĩa và các mối quan hệ trên ngữ nghĩa của từ là một bài toán khó trong Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên. Làm thế nào để máy tính hiểu được mèo là động vật còn hoa là thực vật, nước thì uống được còn dầu thì không uống được. Một trong các hướng tiếp cận chính là xây dựng một bộ dữ liệu lưu trữ các định nghĩa của từ và mối quan hệ với các từ khác để có thể dễ dàng tra cứu ngữ nghĩa. WordNet chính là một trong số đó.

Đọc tiếp

Phân tích cú pháp văn phạm – grammar parse

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp cho máy tính hiểu đuợc dữ liệu văn bản và để làm đuợc điều đó, một trong các bài toán cần giải quyết là phân tích cú pháp của câu văn để tìm ra chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần khác trong câu. Biết đuợc cú pháp câu có thể giúp kiểm tra lỗi trong văn bản về mặt cú pháp, xác định chính xác từ loại và có thể là tiền đề để phân tích ngữ nghĩa.

Đọc tiếp

Hồi Quy Tuyến Tính – Linear regression

Hồi quy (regression) là một nhóm bài toán trong lĩnh vực Máy Học. Bài toán Regression có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như dự đoán trend line, dự đoán giá cả, dự đoán hành vi, .... Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về bài toán Hồi Quy Tuyến Tính (Linear Regression) và phương pháp Gradient descent.

Đọc tiếp